Hơn 3000 người gia hạn thành công thẻ BHYT trực tuyến qua mạng lưới Bưu điện

Hơn 3000 người gia hạn thành công thẻ BHYT trực tuyến qua mạng lưới Bưu điện
Theo thống kê, Bưu điện Việt Nam BĐVN Vietnam Post đã thực hiện tiếp nhận và giúp gia hạn thành công thẻ bảo hiểm y tế BHYT theo hình thức trực tuyến cho hơn 3000 trường hợp.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM