Đại dịch Covid-19 đã làm lộ điểm yếu cốt tử của ta về dữ liệu

Đại dịch Covid-19 đã làm lộ điểm yếu cốt tử của ta về dữ liệu
Các quyết định liên quan đến phòng chống dịch của chúng ta trong hơn ba tháng qua đã cho thấy sự lúng túng, thiếu nhất quán và thậm chí là vụng
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM