App Covid: Sao không tận dụng kho dữ liệu có sẵn?

App Covid: Sao không tận dụng kho dữ liệu có sẵn?
Quản lý phòng chống Covid-19 bằng nền tảng công nghệ thông qua các ứng dụng app là điều tất yếu phải làm. Yếu tố cốt lõi nhất của loại app
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM