Tiền Giang: Cải cách hành chính và ứng dụng CNTT để phục vụ người dân tốt hơn

Tiền Giang: Cải cách hành chính và ứng dụng CNTT để phục vụ người dân tốt hơn
Trong những năm trở lại đây, Tiền Giang là một trong những tỉnh nằm trong tốp 10 của cả nước về chỉ số Sẵn sàng ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông ICT Index. Tiền Giang đã và đang từng bước hoàn thiện nền tảng xây dựng chính quyền điện tử, áp dụng công nghệ thông tin CNTT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM