Triển khai ứng dụng AI: DN cần tập trung những sản phẩm trí tuệ cốt lõi

Triển khai ứng dụng AI: DN cần tập trung những sản phẩm trí tuệ cốt lõi
Trí tuệ nhân tạo AI đang là xu thế phát triển tất yếu trong thời đại công nghệ số. Việc ứng dụng AI vào các lĩnh vực trong đời sống xã hội chính là góp phần thúc đẩy, phát triển cường thịnh, hùng mạnh cho một quốc gia, đất nước.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM