Chuyển đổi số: Cơ hội để Việt Nam bứt phá thành cường quốc về nông nghiệp

Chuyển đổi số: Cơ hội để Việt Nam bứt phá thành cường quốc về nông nghiệp
Chuyển đổi số CĐS, áp dụng công nghệ số cho lĩnh vực nông nghiệp mang lại những kết quả ấn tượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vượt qua đại dịch COVID-19 và đảm bảo cuộc sống cho người nông dân.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM