Những thách thức khi ứng dụng công nghệ 4.0 xây dựng tương lai bền vững

Những thách thức khi ứng dụng công nghệ 4.0 xây dựng tương lai bền vững
Cuộc cách mạng công nghiệp CMCN 4.0 thể hiện nhiều cơ hội và tiềm năng to lớn, nhưng ứng dụng các công nghệ của CMCN 4.0 như thế nào, cũng như quản trị công nghệ ra sao chính là bài toán mà các chính phủ phải đối mặt khi xây dựng một tương lai bền vững.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM