Người Việt cũng có thể tự tạo những vũ trụ ảo Metaverse

Người Việt cũng có thể tự tạo những vũ trụ ảo Metaverse
Ai cũng có thể có một cuộc sống khác bên trong một thế giới ảo. Điều tưởng chừng như chỉ có trong những bộ phim viễn tưởng đó lại đang trở nên rất gần.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM