Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai

Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Quyết định số 1527/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM