Người dân Khmer ở Bạc Liêu: Nuôi trồng thủy, hải sản bằng khoa học - công nghệ cao

Người dân Khmer ở Bạc Liêu: Nuôi trồng thủy, hải sản bằng khoa học - công nghệ cao
Là tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống, Bạc Liêu hiện có gần 67.000 người Khmer chiếm 7,66 dân số toàn tỉnh, cư trú đan xen với các dân tộc khác. Những năm gần đây, đời sống kinh tế - xã hội của người dân Khmer đã được thay đổi toàn diện nhờ áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số vào nuôi trồng thủy, hải sản sản phẩm được coi là thế mạnh của vùng đất có bờ biển dài hơn 56km này.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM