Cần nhiều hành động thúc đẩy giáo dục số

Cần nhiều hành động thúc đẩy giáo dục số
Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã làm tăng nhận thức về nhu cầu cải thiện việc sử dụng công nghệ trong giáo dục và đào tạo GDĐT nhằm thích ứng dạy và học, phát triển kỹ năng số.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM