Xây dựng ĐTTM cần đồng bộ 4 tiêu chí khung chồng lớp

Xây dựng ĐTTM cần đồng bộ 4 tiêu chí khung chồng lớp
Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTG phê duyệt Đề án Phát triển đô thị thông minh ĐTTM bền vững giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 Đề án 950.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM