Bình Dương hiện thực hóa nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

Bình Dương hiện thực hóa nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả
Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAS năm 2020, Bình Dương xếp hạng 4/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng đầu khu vực phía Nam.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM