Phát triển nguồn nhân lực, hợp tác công - tư để nâng cao năng lực an toàn, an ninh mạng

Phát triển nguồn nhân lực, hợp tác công - tư để nâng cao năng lực an toàn, an ninh mạng
Đây là nội dung được các chuyên gia an ninh mạng nhấn mạnh tại Diễn đàn Chính sách trực tuyến khu vực châu Á Thái Bình Dương APAC lần thứ 3 với chủ đề Phản ứng linh hoạt hơn trên không gian mạng nhờ nâng cao năng lực vừa diễn ra ngày 14/9.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM