Ngành TT&TT đảm bảo chuyển phát 4,7 triệu tờ báo đến người dân vùng dịch

Ngành TT&TT đảm bảo chuyển phát 4,7 triệu tờ báo đến người dân vùng dịch
Hơn 4,7 triệu tờ báo sẽ được các doanh nghiệp TTTT gửi tặng miễn phí đến người dân trong vùng dịch COVID-19.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM