Xiaomi tiết lộ sản phẩm kính thông minh

Xiaomi tiết lộ sản phẩm kính thông minh
Xiaomi đã ra mắt kính thông minh Xiaomi, một thiết bị đeo thông minh hoàn toàn mới, vào ngày 14/9/2021 tại Việt Nam.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM