Đắk Lắk: Áp dụng khoa học công nghệ để giảm nghèo bền vững

Đắk Lắk: Áp dụng khoa học công nghệ để giảm nghèo bền vững
Là một trong những tỉnh vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ hộ nghèo cao trong cả nước, thời gian qua, Đắk Lắk đã xây dựng và triển khai nhiều chính sách, kế hoạch theo Đề án giảm nghèo của Nhà nước nhằm cải thiện đời sống, giảm thiểu số hộ nghèo trong toàn tỉnh. Trong đó, áp dụng khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin đang được tỉnh ưu tiên thực hiện.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM