Cần tiếp tục vượt qua rào cản để chuyển đổi số thành công

Cần tiếp tục vượt qua rào cản để chuyển đổi số thành công
Trong hơn một năm triển khai Chiến lược chuyển đổi số CĐS quốc gia, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực xây dựng đề án CĐS cấp bộ/ngành, cấp tỉnh và thúc đẩy triển khai. Tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức cần được giải quyết để thúc đẩy quá trình CĐS nhanh hơn nữa.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM