VNPT hỗ trợ 37.000 máy tính bảng cho Chương trình "Sóng và máy tính cho em"

VNPT hỗ trợ 37.000 máy tính bảng cho Chương trình "Sóng và máy tính cho em"
Tập đoàn VNPT cam kết hỗ trợ 37.000 máy tính bảng cho Chương trình Sóng và máy tính cho em.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM