Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp DN vận tải hành khách đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số thông qua các sản phẩm, ứng dụng có hàm lượng công nghệ cao, công ty Phenikaa MaaS - thành viên của Tập đoàn Phenikaa đã phát triển gói giải pháp quản lý xe công cộng BMS sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM