HOCMAI tặng miễn phí giải pháp toàn diện phục vụ giảng dạy trực tuyến

HOCMAI tặng miễn phí giải pháp toàn diện phục vụ giảng dạy trực tuyến
Ngày 13/9, hệ thống giáo dục Học Mãi HOCMAI trao tặng miễn phí giải pháp toàn diện ICAN Academy. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Chương trình Sóng và máy tính cho em do Bộ TTTT phối hợp với Bộ GDĐT phát động.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM