"Sóng và máy tính cho em" hướng tới 100% trường học, giáo viên, học sinh được trang bị nền tảng, máy tính

"Sóng và máy tính cho em" hướng tới 100% trường học, giáo viên, học sinh được trang bị nền tảng, máy tính
Chương trình Sóng và máy tính cho em là hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ưu tiên nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn không có phương tiện học tập trực tuyến, bảo đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM