Dạy và học trực tuyến, hãy bớt kỳ vọng một chút, thêm cố gắng một chút

Dạy và học trực tuyến, hãy bớt kỳ vọng một chút, thêm cố gắng một chút
Trong bối cảnh giáo dục đang chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, học trực tuyến sẽ sớm trở thành một hình thức học chính thức.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM