Bưu điện ủng hộ 10.000 thiết bị thông minh cho chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Bưu điện ủng hộ 10.000 thiết bị thông minh cho chương trình "Sóng và máy tính cho em"
Ngày 11/9, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam BĐVN phát động phong trào thi đua đặc biệt BĐVN đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD và hưởng ứng chương trình Sóng và máy tính cho em.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM