Ban hành hướng dẫn kỹ thuật về mã QR cá nhân thống nhất toàn quốc

Ban hành hướng dẫn kỹ thuật về mã QR cá nhân thống nhất toàn quốc
Đây là tài liệu làm cơ sở cho việc phát triển các ứng dụng chống dịch có sử dụng QR Code, đảm bảo việc sử dụng thống nhất, đồng bộ.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM