Xây dựng ĐTTM cần phát triển, sử dụng dữ liệu số dùng chung

Xây dựng ĐTTM cần phát triển, sử dụng dữ liệu số dùng chung
Đô thị thông minh, thành phố thông minh ĐTTM/TPTM phải là nơi hấp dẫn, đáp ứng tốt các mong muốn, yêu cầu của mọi dân khi sống ở đó, đồng thời tạo ra các giá trị dịch vụ số phục vụ sự phát triển bền vững của xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng, cư dân
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM