Ký kết điện tử sẽ là bước đệm cho quá trình CĐS trong tương lai

Ký kết điện tử sẽ là bước đệm cho quá trình CĐS trong tương lai
Với nhiều doanh nghiệp, việc ký kết điện tử không chỉ đảm bảo kinh doanh không gián đoạn mà sẽ là bước đệm cho quá trình chuyển đổi số CĐS trong tương lai. Ông Nguyễn Trí Anh, Tổng giám đốc MED GROUP khẳng định, chính ông là người yêu cầu phải áp dụng chữ ký số, hợp đồng điện tử trong các quy trình hoạt động của công ty.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM