IOC Hà Tĩnh: Nền móng cho triển khai chính quyền số của tỉnh

IOC Hà Tĩnh: Nền móng cho triển khai chính quyền số của tỉnh
Việc cho mắt hệ thống giám sát và điều hành thông minh IOC tỉnh Hà Tĩnh ngày 8/9 vừa qua đã đặt nền móng vững chắc cho việc triển khai các phân hệ liên quan tới chính quyền số của tỉnh trong giai đoạn tới.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM