Các startup Hàn Quốc bắt tay “đại gia” toàn cầu để vượt qua đại dịch COVID-19

Các startup Hàn Quốc bắt tay “đại gia” toàn cầu để vượt qua đại dịch COVID-19
Mô hình hợp tác giữa các công ty khởi nghiệp Hàn Quốc và doanh nghiệp DN lớn được cho là mô hình win-win, sẽ giúp cả DN lớn lẫn startup vượt qua khủng hoảng COVID-19 và phát triển bền vững.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM