Phát triển kinh tế số là “chìa khóa mở" trong thời điểm hiện tại

Phát triển kinh tế số là “chìa khóa mở" trong thời điểm hiện tại
Theo ông Ngô Diên Hy - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT Doanh nghiệp nào có thể đưa được khách hàng lên môi trường online nhiều nhất sẽ ít thiệt hại nhất.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM