Một số đề xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số phòng chống Covid-19

Một số đề xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số phòng chống Covid-19
Ứng dụng khoa học công nghệ KHCN là việc làm cần thiết trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong đợt dịch lần thứ 4 vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh, việc ứng dụng công nghệ số còn một số bất cập cần được giải quyết.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM