Australia tài trợ 4 dự án chuyển đổi số ở Việt Nam

Australia tài trợ 4 dự án chuyển đổi số ở Việt Nam
Chính phủ Australia mới đây đã công bố khoản tài trợ gần 1,4 triệu Australia cho 4 dự án ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực chuyển đổi số CĐS, với kỳ vọng sẽ tạo nên những tác động tích cực tại Việt Nam.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM