Công ty khởi nghiệp âm thanh Việt Nam được đầu tư 1,1 triệu USD

Công ty khởi nghiệp âm thanh Việt Nam được đầu tư 1,1 triệu USD
Fonos - nền tảng âm thanh có trụ sở tại TP.HCM đã huy động được 1,1 triệu USD tài trợ từ Hustle Fund, iSeed, cũng như từ AngelCentral và các nhà đầu tư khác.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM