50.000 điểm cung cấp hàng thiết yếu, thuốc men gần nhà trên Zalo Connect

50.000 điểm cung cấp hàng thiết yếu, thuốc men gần nhà trên Zalo Connect
Cùng với 100.000 lượt giúp đỡ người khó khăn đã được ghi nhận trên Zalo Connect, tính năng Đi chợ gần nhà cũng đã thu hút hơn 50.000 điểm cung cấp hàng thiết yếu chỉ sau 1 tuần triển khai, góp phần giải quyết nhu cầu lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men cho hàng triệu người trong giai đoạn dịch bệnh.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM