Vinh danh 18 lãnh đạo chuyển đổi số Việt Nam tiêu biểu năm 2021

Vinh danh 18 lãnh đạo chuyển đổi số Việt Nam tiêu biểu năm 2021
18 lãnh đạo chuyển đổi số CĐS Việt Nam tiêu biểu năm 2021 đã được vinh danh trong khuôn khổ Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử CPĐT năm 2021 được tổ chức sáng ngày 9/9/2021.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM