Trí tuệ nhân tạo với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Trí tuệ nhân tạo với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
Dù ở mức độ quốc gia hay toàn cầu thì biến đổi khí hậu BĐKH luôn được xem là vấn đề cấp bách, có tác động tới tiến trình phát triển bền vững trên toàn thế giới. Để đối phó với cuộc khủng hoảng này, trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ số ngày càng được coi là giải pháp để dự đoán và hạn chế những tác động xảy ra.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM