Phát triển thành phố thông minh ở Châu Á: Lấy người dân làm trung tâm

Phát triển thành phố thông minh ở Châu Á: Lấy người dân làm trung tâm
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra và tác động tiêu cực trên toàn cầu cùng với những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, thì yêu cầu phát triển đô thị thông minh ĐTTM bền vững là hết sức cần thiết, đặc biệt là ở khu vực châu Á.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM