Hà Tĩnh đưa vào vận hành hệ thống giám sát và điều hành thông minh IOC

Hà Tĩnh đưa vào vận hành hệ thống giám sát và điều hành thông minh IOC
Việc triển khai hệ thống giám sát và điều hành thông minh tỉnh Hà Tĩnh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, đô thị thông minh ĐTTM, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM