"Phải xuất bản được những cuốn sách xứng tầm trở thành nhận thức chung của cả xã hội"

"Phải xuất bản được những cuốn sách xứng tầm trở thành nhận thức chung của cả xã hội"
Trong thời gian tới, Bộ TTTT tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM