Bước tiến dài trong sử dụng công nghệ chống dịch ở TP.HCM

Bước tiến dài trong sử dụng công nghệ chống dịch ở TP.HCM
Nhiều nền tảng CNTT được TP.HCM sử dụng trong tiêm chủng, chăm sóc F0 tại nhà, di chuyển, cứu trợ...
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM