Ứng dụng nền tảng công nghệ trực tuyến trong sinh hoạt tôn giáo tại Úc thời kì đại dịch COVID-19

Ứng dụng nền tảng công nghệ trực tuyến trong sinh hoạt tôn giáo tại Úc thời kì đại dịch COVID-19
Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, đại dịch COVID-19 đã buộc các tín đồ tôn giáo phải ở nhà sau khi đóng cửa các nhà thờ, giáo đường, đền thờ của họ trên khắp nước Úc. Điều này đã khiến các tổ chức tôn giáo tích cực ứng dụng công nghệ trong hoạt động của mình.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM