Trợ lý ảo AMI: Bạn đồng hành của khách hàng 24/7

Trợ lý ảo AMI: Bạn đồng hành của khách hàng 24/7
Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong các ngành, lĩnh vực để tránh tiếp xúc, hạn chế lây lan. Để chăm sóc khách hàng, mở rộng thị trường, ứng dụng công nghệ trợ lý ảo đang được nhiều tổ chức, doanh nghiệp DN lựa chọn. Các DN công nghệ cũng xem đây là thị trường tiềm năng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM