Hết năm 2021, Thừa Thiên - Huế đảm bảo cung cấp 100% DVCTT đủ điều kiện ở mức độ 4

Hết năm 2021, Thừa Thiên - Huế đảm bảo cung cấp 100% DVCTT đủ điều kiện ở mức độ 4
Hiện nay, với các đơn vị, địa phương ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo sức khỏe, ổn định cuộc sống nhân dân thì việc tăng cường cho người dân tiếp cận dễ dàng, sử dụng hiệu quả các Dịch vụ công trực tuyến DVCTT trên môi trường mạng trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên hàng đầu.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM