Đoàn Thanh niên MobiFone KV2 đóng góp “Triệu túi an sinh”

Đoàn Thanh niên MobiFone KV2 đóng góp “Triệu túi an sinh”
Đoàn Thanh niên Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 2 đã trao tay tấm lòng đến Mặt trận Tổ quốc TP. HCM 1.000 túi quà an sinh trị giá 250.000.000 đồng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM