Ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch, bảo đảm an ninh trật tự

Ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch, bảo đảm an ninh trật tự
Thực hiện chủ trương vì nhân dân phục vụ, thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân CAND đã có nhiều đổi mới trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch. Nổi bật là, việc ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật thông tin điện tử để
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM