Hàn Quốc tiên phong thúc đẩy chủ quyền dữ liệu cá nhân trong kỷ nguyên dữ liệu lớn

Hàn Quốc tiên phong thúc đẩy chủ quyền dữ liệu cá nhân trong kỷ nguyên dữ liệu lớn
Tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc sẽ tổ chức Diễn đàn quốc tế về chủ quyền dữ liệu năm 2021 vào ngày 8/9 với khẩu hiệu Dữ liệu của tôi, Quyền của tôi trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến sự bùng nổ của kỷ nguyên dữ liệu lớn.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM