Có thêm ứng dụng y tế của Việt Nam tham gia phòng chống dịch bệnh

Có thêm ứng dụng y tế của Việt Nam tham gia phòng chống dịch bệnh
Ứng dụng y tế Bewell vừa ra mắt, cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe trực tuyến cho người dùng trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM