Phát hành bộ tem 100 năm sinh nhạc sỹ Lưu Hữu Phước

Phát hành bộ tem 100 năm sinh nhạc sỹ Lưu Hữu Phước
Năm 2021, kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Bộ Thông tin và Truyền thông TTTT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam quyết định phát hành bộ tem Kỷ niệm 100 năm sinh nhạc sĩ Lưu Hữu Phước 1921- 1989 gồm 01 mẫu.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM