Thực hiện chuyển đổi số để minh bạch hóa công tác hải quan

Thực hiện chuyển đổi số để minh bạch hóa công tác hải quan
Để tạo thuận lợi cho người khai hải quan trong việc giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch có hiệu quả vừa đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu XNK được thông suốt, Tổng cục Hải quan đã thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc...
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM