Bưu điện thiết lập "Hệ thống tra cứu thông tin dịch vụ chuyển phát"

Bưu điện thiết lập "Hệ thống tra cứu thông tin dịch vụ chuyển phát"
Việc nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện phong tỏa, giãn cách dài ngày nhằm ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến hoạt động phát hàng đến địa chỉ người nhận tại những khu vực này gặp không ít khó khăn.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM